Plugin nhập pass mật khẩu download

(đánh giá) 75 đã bán

800.000 

  1. Tìm mật khẩu và nhập pass để xem tiếp video
  2. Tìm mật khẩu và nhập pass để xem nội dung đầy đủ
  3. Tìm mật khẩu Tìm mật khẩu và nhập pass để download tài liệu
  4. Có nút đếm ngược để lấy mật khẩu
  5. Có 3 loại nội dung chính hiện có: Video, content và chuyển hướng download
Mua hàng chính hãng Xem Demo
Categories: , Tag: